Beroepscode die ik als psycholoog hanteer:

Lid van het NVPA

Ik ben lid van de Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Mijn lidnummer is 102143. Hieronder lees je een korte samenvatting van de beroepscode van het NVPA(www.nvpa.org).

“De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.
Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.”

Lid van het RBCZ

Ook ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ.

Mijn licentienummer van dit lidmaatschap is 204918R.

Mijn AGB codes

  • AGB code zorgverlener: 94-013023
  • AGB code praktijk: 94-60112