Vooroordelen

 • AD(H)D wordt als excuus gebruikt voor onaangepast gedrag.
 • AD(H)D komt alleen voor bij drukke jongetjes.
 • Mensen met AD(H)D moeten gewoon wat meer hun best doen.
 • Iedereen met AD(H)D kan eroverheen groeien.
 • AD(H)D wordt veroorzaakt door een slechte opvoeding of incapabele leerkrachten.
 • AD(H)D is een verzonnen stoornis, een modeverschijnsel. Vroeger noemden ze kinderen druk en ongehoorzaam, nu noemen ze dat ineens ‘ADHD’.
 • AD(H)D is alleen goed te behandelen met medicatie.

Feiten

 • AD(H)D is neurobiologisch bepaald en is chronisch.
 • Hoe meer een AD(H)D’er zich probeert te concentreren, hoe slechter zijn focus wordt.
 • De meeste mensen groeien niet over AD(H)D heen en hebben de rest van hun leven last van hun AD(H)D-symptomen.
 • Niet iedereen met AD(H)D is hyperactief. De niet-hyperactieve, meer onoplettende AD(H)D’er wordt vaak over het hoofd gezien.
 • Veel AD(H)D’ers blijven onbehandeld doordat ze geen idee hebben dat ze AD(H)D hebben. Dit veroorzaakt een serieus sociaal probleem (denk bijvoorbeeld aan vroege schoolverlaters, alcohol- en drugsmisbruik, tienerzwangerschappen, verkeersongevallen door roekeloos rijgedrag, crimineel gedrag, enzovoort).
 • AD(H)D is goed te behandelen met een uitgebreid ADHD-behandelingsplan. Helaas wordt er naar mijn mening te snel alleen medicatie gegeven. Soms is medicatie inderdaad nodig, maar in veel gevallen kun je AD(H)D uitstekend behandelen zonder medicijnen.