Een gebrek aan overzicht, chaos in je hoofd en/of je aandachtstekort kunnen er allemaal toe leiden dat je als AD(H)D’er andere stoornissen ten gevolge van je ADHD gaat ontwikkelen. Zo kan je aandachtstekort leiden tot een paniekstoornis doordat je herhaaldelijk in de paniek schiet door je gebrek aan overzicht. Of je kan door je aandachtstekort juist heel dwangmatig alles op orde willen houden waardoor je overmatig precies wordt, uit angst voor chaos of uit angst om dingen te vergeten.

Angsten

De enorme hoeveelheid aan indrukken die je als AD(H)D’er ervaart kunnen je enorm overweldigen, waardoor je makkelijker angsten ontwikkeld. Angst kan gezien worden als een manier om jezelf af te remmen. Een logisch verhaal als je weet dat de remfunctie niet goed werkt bij AD(H)D’ers. Als je AD(H)D hebt, merk je al snel op dat je anders reageert dan anderen doordat er afwijzend en afkeurend op je gedrag gereageerd wordt. Veel AD(H)D’ers kampen daarom met sociale angsten. Door een leven vol chaos, conflicten en onhandig gedrag kun je met veel gemak een laag zelfbeeld ontwikkelen of faalangstig worden.

Relatieproblemen, Depressie en Burn out

Ook problemen binnen je relatie kunnen je door je AD(H)D parten gaan spelen. Je partner denkt bijvoorbeeld dat je opzettelijk een chaos van je leven maakt, en wordt gek van alles waar je aan vergeet te denken. Het regelmatige falen in je leven, zowel privé als op je werk, en ook anderen keer op keer teleurstellen, stemmen je negatief en kunnen makkelijk uitmonden in een burn out of depressie. Als je geen idee hebt dat je last hebt van AD(H)D raak je veel sneller dan gemiddeld chronisch vermoeid, overspannen of volledig uitgeput. Je verliest alle energie en zin in het leven. En dat is jammer, omdat AD(H)D’ers oorspronkelijk juist heel open, spontaan en positief in het leven staan.

Conclusie

ADHD of ADD, kortom AD(H)D is een bijzonder complexe stoornis die je makkelijk over het hoofd kunt zien en pas kunt ontdekken doordat je tegen een andere stoornis aanloopt, zoals een Angststoornis, Burn out of Depressie. Door alle problemen of klachten die je kunt hebben door je AD(H)D ben je extra gevoelig om angsten, uitputting en somberheid te ontwikkelen.

Wil je meer weten over hoe ik AD(H)D behandel?

Lees hier meer over mijn werkwijze.

Wil jij weten of jouw Angst, Depressie of Burn out het gevolg is van je AD(H)D?

Doe de test om te kijken of jij mogelijk ook al heel je leven AD(H)D hebt.