AD(H)D en Autisme gaan vaak samen. Zowel bij AD(H)D als Autisme is er sprake van een ‘slaperig brein’. Dat betekent dat je brein teveel ‘slaapt’ wanneer het ‘wakker’ moet zijn. Veel klachten en symptomen zoals trage taalontwikkeling, moeite met de omgang met anderen en moeite met plannen komen daarom bij beide stoornissen voor.

Autistische trekjes

AD(H)D’ers hebben regelmatig óók autistische trekjes. Denk aan snel geïrriteerd of driftig raken, maar ook weinig flexibel als het even anders loopt dan ze hoe ze het in hun hoofd hebben. Andere overkoepelende kenmerken zijn: overgevoeligheid voor prikkels, goedgelovigheid , sterk gevoel voor rechtvaardigheid en moeite met schakelen van ene activiteit naar de andere activiteit.

PDD-NOS

PDD-NOS was sinds vorig jaar nog een restcategorie binnen het autistisch spectrum. Nu bestaat deze stoornis niet meer (in de DSM V), en worden alle autistische stoornissen samengevoegd onder één noemer (ASS). Wat voorheen PDD-NOS was, wordt op dit moment meestal geclassificeerd als een milde vorm van autisme. Volwassenen en kinderen met PDD-NOS of een milde autistische stoornis, hebben veel klachten en symptomen waar AD(H)D’ers ook mee kampen. Mijn behandeling is bij deze groep daarom ook zeer effectief.

Wil je meer weten over mijn werkwijze?